Twoja marka osobista – szkolenie

990,00 

Szkolenie daje kluczowe narzędzia do tego, aby zadbać o swój wizerunek w sytuacjach społecznych zarówno w pracy, jak i poza nią.

Spotkanie odbywa się w kameralnej atmosferze w Warszawie w Centrum Szkoleniowym WSPÓLNA.

Termin: 23 maja 2024 r.

Opis

Podczas szkolenia Uczestnicy:

  • poznają mocne strony swojej marki
  • dowiedzą się, jak udoskonalić to, co szwankuje
  • poznają narzędzia do świadomego budowania swojego wizerunku

Dzięki szkoleniu:

  • wzrośnie pewność siebie w sytuacjach społecznych w pracy i poza nią
  • uczestnik będzie wiedział, jak komunikować swoje wartości zarówno poprzez social media, jak i w sytuacjach codziennej pracy
  • uczestnik wiek, jak asertywnie komunikować swoje potrzeby i stawiać granice

 

Ramowy program:

Fundamenty profesjonalnego wizerunku

– Profesjonalna autoprezentacja: postawa, zwięzłość, uścisk dłoni

– Kluczowe zasady decydujące o tym, jak nas widzą

– Sposób zwracania się, rodzaje powitań

– Jak budować zaufanie i etos profesjonalisty

Hierarchia w sytuacjach biurowych

– Jak się zwracać i do kogo

– Kiedy i co jest uprawnione: kiedy formalna sytuacja wpływa na zmianę formy

– Kiedy, kto, z kim się wita jako pierwszy, drugi etc.

– Jak się przedstawiamy, jak przedstawiamy kogoś

Sztuka konwersacji i etykieta biurowa

– Czy, jak, gdzie i o czym rozmawiać: co wypada, a co nie

– Small talk i big talk

– Asertywne wyrażanie potrzeb – z klasą i precyzyjnie

– Sztuka proszenia i odmawiania

Strój i mowa ciała w etykiecie

– Ogólne zasady komponowania stroju

– Jak mowa ciała podnosi i obniża status

– Wpływ przestrzeni na moją mowę ciała

– Jak gestykulować i uspójniać swój przekaz także pod napięciem

Korespondencja biznesowa

– Zasady etykiety podczas korespondencji

– Najczęstsze błędy i najlepsze praktyki językowe

– Dopasowanie komunikatu do preferowanego stylu komunikacji odbiorcy