Jak akcentujemy wyrazy w języku polskim?

Opublikowane przez admin w dniu

Komunikacja interpersonalna to oczywiście porozumiewanie się. Czy to, jak posługujemy się naszym językiem, może wpływać na porozumienie z drugim człowiekiem?

Często nie mamy nawet świadomości, że popełniamy błąd, bywa zaś, że ma tę świadomość ktoś, z kim rozmawiamy. Lepiej, żebyśmy to my byli tą drugą osobą, prawda? Jeśli chcemy uniknąć blamażu, warto znać kilka zasad.

Przyjrzyjmy się dziś nie tyle tematowi takiemu jak prosty język, ile czemuś nieco bardziej szczegółowemu: Jak poprawnie akcentować wyrazy?

Na drugą sylabę od końca – tak przeważnie, na trzecią (czwartą) lub na ostatnią. To są wszytkie opcje, ale najczęściej na drugą od końca, – jest to acent paroksytoniczny. Ta nazwa raczej się nam nie przyda, ale zawsze warto wiedzieć więcej niż mniej. Jak to wygląda szczegółowo?

1. Na drugiej sylabie od końca akcent ma większość wyrazów polskich:

Nasze wyrazy akcentujemy przeważnie na drugą sylabę od końca.

2. Na trzeciej sylabie od końca akcent mają:– czasowniki w 1. i 2. osobie liczby mnogiej czasu przeszłego w obu rodzajach, np.: czyTAliśmy/myŚLAłyśmy;

– czasowniki w trybie warunkowym w liczbie pojedynczej i w 3. osobie liczby mnogiej, np. CZYtałbym, wySTĄpiłby, przeKOnałbyś;

– wyrazy zakończone na -yka, -ika, np. mateMAtyka, MUzyka, LOgika;

– liczebniki od 400 do 900, np.: CZTErysta, PIĘciuset, SIEdemset.

3. Na czwartej sylabie od końca akcent mają:

– czasowniki w 1. lub 2. osobie liczby mnogiej trybu warunkowego, np.: namaloWAlibyście, POszlibyśmy, zroBIlibyśmy.

4. Na ostatniej sylabie akcent mają:

– jednosylabowe rzeczowniki poprzedzone cząstką arcy-, eks-, wice-, np. wiceKRÓL, eksMĄŻ;

– zapożyczenia z języka francuskiego o charakterze cytatów, np. juRY, expoSE, meNU.

To tak skrótowo. Mamy jeszcze szereg innych zasad, więc jeśli czujesz się zainspirowany do zgłębiania tematu, to świetnie. Polecam literaturę zamieszczoną w opisie.

Na koniec powiedzmy, po co nam to wszystko.

Oczywiście mówimy wtedy poprawnie – to ważne.

Co jednak daje nam właściwe akcentowanie, to przede wszystkim:

– odpowiednią głośność. Możemy dzięki temu brzmieć bardziej przekonująco i pewnie. 

Na właściwie akcentowanych sylabach otwieramy usta, dzięki czemu słychać nas lepiej. Nie otwieramy ust na spółgłoskach, tylko na samogłoskach, więc jeśli akcentujemy sylaby, na które organicznie składają się samogłoski, jak a e o u i y – otwieramy usta szerzej.

– poza głośnością dajemy sobie również szansę na podkreślenie tego wyrazu, który w naszych oczach jest ważniejszy od pozostałych – zaakcentujemy go silniej i jest to wówczas akcent zdaniowy. Wpłynie to na interpretację tego, o czym mówimy, a to jest kluczowe dla tego, od czego zaczęliśmy artykuł: dla porozumienia.

Popularne zapytania: jak akcentujemy wyrazy w języku polskim, komunikacja interpersonalna, akcent na drugiej sylabie, akcent na czwartej sylabie, akcent na ostatniej sylabie, co daje nam właściwe akcentowani

Kategorie: Blog

0 Komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *