Szkolenie z zarządzania zespołem

Jak zarządzać zespołem, aby osiągał doskonałe rezultaty? Jak zarządzać zespołem zdalnie? Jak ogarnąć różne temperamenty i style osobowości? 

Jak dopasować swój styl zarządzania do kompetencji, doświadczenia i wieku osób, którymi zarządzamy?

Na te wiele innych pytań odpowiada aktualnie każdy kierownik. Na szkoleniu poznasz najlepsze odpowiedzi od unikatowych specjalistów: praktyków i osób, które potrafią przekazywać wiedzę. 

Wierzymy, że doświadczenie i kompetencje dydaktyczne to najlepszy sposób na edukację dojrzałych specjalistów i menedżerów.

Szkolenie z zarządzania zespołem
Zarządzanie zespołem szkolenie

Podczas szkolenia pracujemy nad zarządzaniem zespołem wieloaspektowo. Przyglądamy się kompetencjom menedżerskim w szerszym ujęciu, dlatego na naszym szkoleniu:


– poznasz/udoskonalisz swój sposób zarządzania ludźmi

– poszerzysz kompetencje z zakresu motywacji, udzielania informacji zwrotnej, egzekwowania zadań

– dowiesz się, jak najefektywniej mediować i rozwiązywać konflikty.

Wszystko to w kontekście współczesności, w którym realia online wpływają na metody prowadzenia zebrań i utrzymywania zaangażowania pracowników.

Po szkoleniu Uczestnik:

– zna swój styl kierowania i potrafi dopasować go do doświadczeń, kompetencji i wieku podwładnych

– ma kompetencje w obszarach motywacji, ewaluacji pracowników, jak i egzekwowania zadań

– potrafi rozwiązywać konflikty i dbać o dobrą atmosferę uwzględniającą potrzeby zespołu

Zapytaj o to szkolenie: