Storytelling szkolenie - czyli emocje, wiarygodność, zaufanie

Storytelling szkolenie – Jak podnieść swoje wystąpienia na wyższy poziom?

Jak nawiązać lepszy kontakt z partnerem biznesowym czy współpracownikiem?

Jak budzić zaangażowanie i zaufanie dzięki jednemu sprawdzonemu narzędziu?

Odpowiedzią jest sztuka opowiadania historii znana od kiedy tylko człowiek nauczył się składać wyrazy w zdania, a zdania w pełne wypowiedzi.

szkolenie storytelling Warszawa
storytelling w biznesie szkolenie

Na szkoleniu ze storytellingu poznasz jego zastosowania w biznesie i życiu w ogóle:

 • dowiesz się, jak opowieścią budzić emocje
 • poznasz kluczowe elementy, które sprawią, że Twoja historia będzie dla innych ważna
 • odkryjesz źródła swoich historii i nauczysz się je tworzyć
 • przekonasz się, jak dzięki opowieściom budzić zaufanie i wiarygodność
 • nauczysz się mówić o sprawach ważnych tak, jak na to zasługują
 • poznasz to, jak zadbać o obrazowy język, by budzić emocje

Po szkoleniu będziesz potrafił:

wzmacniać swój przekaz opowieścią

wykorzystywać opowiadanie, aby mieć lepsze relacje z klientami i współpracownikami

zajmująco przedstawiać swoje życie zawodowe i  know-how, aby budzić zaufanie i wiarygodność.

Wzniesiesz swoje wystąpienia na wyższy poziom, by lepiej realizować swoje cele.

Napisz do nas i zapytaj o szczegóły.

Moc storytellingu w biznesie: budowanie silnych relacji jako droga do sukcesu

Storytelling jest nie tylko narzędziem narracyjnym używanym od wieków do przekazywania historii, ale również potężnym instrumentem w biznesie. To sztuka opowiadania historii, która ma zdolność poruszania emocjonalnie i angażowania ludzi na wielu poziomach. W dzisiejszym świecie biznesu, gdzie konkurencja jest zacięta, a uwaga klientów trudna do zdobycia, storytelling jest kluczowym elementem budowania marki, nawiązywania relacji z klientami i skutecznego przekazywania wartości.

Silne powiązania z klientami

Opowieści mają moc, by tworzyć emocjonalne więzi. W biznesie, kiedy firma potrafi opowiedzieć historię, która rezonuje z jej klientami, buduje się więź opartą na zaufaniu i wspólnych wartościach. Konsumenci chętniej sięgają po produkty i usługi, które są częścią większej historii lub filozofii firmy.

Przykłady takich sukcesów można znaleźć w firmach takich, jak Nike czy Apple, które nie tylko sprzedają produkty, ale opowiadają historie o determinacji, innowacji i wizji, przyciągając klientów, którzy identyfikują się z tą narracją.

Budowanie wizerunku marki

Wizerunek marki jest kluczowy dla sukcesu biznesowego. Opowieści pozwalają firmom tworzyć spójną tożsamość, która oddziałuje na postrzeganie marki przez klientów. Marki, które umiejętnie korzystają z storytellingu, mogą kontrolować sposób, w jaki są postrzegane przez swoją publiczność.

Patrząc na przykłady, takie jak Airbnb czy Coca-Cola, widzimy, że opowieści o podróżach i doświadczeniach lub o wspólnym pięknie chwil spędzonych z bliskimi kreują silny wizerunek marki i pozwalają na budowanie lojalności klientów.

Skuteczna komunikacja wartości

Podczas gdy fakty i dane są istotne, to emocjonalne połączenie z treścią sprawia, że informacje  bardziej zapadają w pamięć. Kiedy firma przedstawia swoje wartości za pomocą historii, potrafi lepiej przekazać swoją misję i cele. To podejście skutecznie angażuje zarówno klientów, jak i pracowników.

Przykładowo, marka Patagonia opowiada historie o trosce o środowisko naturalne, nie tylko sprzedając produkty, ale także inspirując innych do ochrony przyrody. Ta narracja działa jako silny magnes dla osób, które podzielają te same wartości.

Przykłady sukcesu z użyciem storytellingu

 • LEGO: Firma opowiada historie o kreatywności i edukacji, kładąc nacisk na rozwój dzieci poprzez zabawę.

 • Dove: Ich kampanie opowiadają historie o akceptacji siebie i różnorodności, co przemawia do szerokiego grona odbiorców.

 • Tesla: Elon Musk zbudował nie tylko firmę, ale i mit wokół swojej wizji przyszłości transportu, opowiadając historie o rewolucji ekologicznej i technologicznej.

Kluczowe elementy skutecznego storytellingu

 • Autentyczność: Historie powinny być autentyczne, odzwierciedlać rzeczywiste wartości i cele firmy.

 • Emocje: Opowieści, które wywołują emocje, pozostają w pamięci dłużej, przyciągając uwagę i budując więź.

 • Prostota: Skomplikowane narracje mogą zdezorientować odbiorców. Prostota sprawia, że opowieść jest łatwiejsza do zrozumienia i zapamiętania.

W dzisiejszym biznesie storytelling jest nieodłącznym elementem skutecznej komunikacji i budowania marki. Firmy, które potrafią opowiedzieć inspirujące historie, zyskują przewagę nad konkurencją, angażując klientów na głębszym poziomie i budując trwałe więzi oparte na emocjonalnym połączeniu. To narzędzie, które nie tylko przyciąga uwagę, ale i pozostaje w pamięci długo po zakończeniu samej historii.

Storytelling szkolenie: Sztuka Opowiadania, Inspirowania i Wpływania

Sztuka storytellingu, czyli sztuki opowiadania, staje się coraz bardziej popularna w świecie biznesu, edukacji i komunikacji społecznej. Jest to umiejętność, która pozwala przekazywać informacje w sposób nie tylko przystępny, ale i porywający. Szkolenie ze storytellingu jest coraz częściej wybieraną formą doskonalenia się w tej dziedzinie, ponieważ zdolność do skutecznego opowiadania historii ma potężny wpływ na sposób, w jaki jesteśmy odbierani przez innych.

Co to jest storytelling?

Storytelling to sztuka opowiadania historii w taki sposób, aby zainteresować, emocjonalnie zaangażować i przekazać pewne wartości czy przesłanie. To nie tylko narzędzie do dzielenia się doświadczeniami czy faktami, ale także skuteczny sposób na budowanie relacji i wpływanie na ludzkie zachowania. W biznesie, storytelling może być używany do budowania marki, sprzedaży produktów czy usług, a także do motywowania zespołu.

Cel szkolenia ze storytellingu

Szkolenie ze storytellingu ma na celu rozwijanie umiejętności opowiadania historii w sposób przemyślany i efektywny. To nie tylko nauka samej sztuki opowiadania, ale także zrozumienie, jakie historie są najbardziej skuteczne w określonych kontekstach. Przykładowe cele szkolenia mogą obejmować:

1. Zrozumienie psychologii storytellingu

Szkolenie rozpoczyna się od zgłębienia psychologii storytellingu. Uczestnicy dowiadują się, dlaczego ludzie reagują na opowieści, jakie elementy są kluczowe dla ich zaangażowania, oraz jak wykorzystać emocje w celu budowania więzi.

2. Kreowanie silnych narracji

Uczestnicy uczą się, jak tworzyć narracje, które są zwięzłe, zrozumiałe i angażujące. W tym kontekście omawiane są różne struktury opowieści, techniki narracyjne oraz sposób budowania napięcia i rozwiązania konfliktu.

3. Dopasowanie storytellingu do celów biznesowych

W ramach szkolenia uczestnicy dowiadują się, jak dostosować storytelling do konkretnych celów biznesowych. Jak budować markę, jak wpływać na decyzje zakupowe klientów czy jak motywować zespół.

4. Rozwijanie umiejętności wystąpień publicznych

Szkolenie ze storytellingu to także doskonała okazja do rozwijania umiejętności wystąpień publicznych. Uczestnicy uczą się, jak skutecznie przekazywać swoje historie publiczności, utrzymując jej uwagę i wywołując pożądane reakcje.

5. Analiza przypadków sukcesu i porażek

Podczas szkolenia analizowane są przypadki firm, które skutecznie wykorzystały storytelling, a także przypadki, gdzie ta strategia zawiodła. To pozwala uczestnikom wyciągać wnioski i dostosowywać swoje podejście do konkretnej sytuacji.

Korzyści płynące ze szkolenia ze storytellingu

Szkolenie ze storytellingu przynosi wiele korzyści zarówno jednostkom, jak i organizacjom. Oto kilka kluczowych korzyści:

1. Zwiększenie efektywności komunikacji

Umiejętność opowiadania interesujących historii sprawia, że komunikacja staje się bardziej efektywna. Ludzie łatwiej zapamiętują przekazywane informacje, a także są bardziej skłonni do zaangażowania się w dyskusję.

2. Budowanie silnej marki osobistej czy firmowej

Storytelling to doskonałe narzędzie do budowania silnej marki. Opowieści pozwalają kształtować pozytywne emocje i wizerunek, co ma istotne znaczenie w konkurencyjnym środowisku biznesowym.

3. Motywowanie zespołu

W kontekście zarządzania zasobami ludzkimi storytelling może być skutecznym narzędziem motywacyjnym. Opowieści inspirują, budują więzi w zespole i mobilizują do osiągania wspólnych celów.

4. Skuteczniejsza sprzedaż

W biznesie storytelling może być kluczowym elementem strategii sprzedażowej. Opowieści o produktach czy usługach, przedstawione w sposób przekonujący, mogą wpływać na decyzje zakupowe klientów.

Podsumowanie

Storytelling szkolenie to nie tylko inwestycja w rozwój umiejętności komunikacyjnych, ale także skuteczne narzędzie wpływające na sukces w różnych obszarach życia zawodowego. Poprzez zgłębianie tajników opowiadania historii uczestnicy nie tylko doskonalą swoje umiejętności, ale także zyskują narzędzie, które może znacząco przyczynić się do osiągnięcia biznesowych i osobistych celów. W świecie, w którym informacje bombardują nas z każdej strony, umiejętność przyciągania uwagi poprzez mądre i przemyślane opowieści staje się nieoceniona.

Popularne tagi: storytelling w biznesie szkolenie, storytelling szkolenie Warszawa, szkolenie storytelling Warszawa, storytelling szkolenie, szkolenie storytelling