Mistrzowskie zarządzanie czasem

Jak pracować efektywnie?

Jak zachować równowagę pomiędzy sprawami zawodowymi a prywatnymi?

Jak zarządzać swoim czasem, czyli… życiem?

Cel, plan działania, realizacja, korekta? Brzmi znajomo? Z pewnością brzmi łatwo, ale czy takie jest zawsze i wszędzie? Z pewnością nie zawsze i nie wszędzie. Jak zatroszczyć się o właściwe priorytety w zgodzie ze sobą i dobrem organizacji, na rzecz której pracujemy? 

Aby robić to dobrze, trzeba poznać narzędzia, które pomogą nam w efektywnym kształtowaniu obszaru naszej sprawczości.

Zarządzanie czasem szkolenie

Podczas szkolenia Uczestnicy:

– tworzą i poznają mapę swojej efektywności

– ćwiczą posługiwanie się narzędziami do doskonalenia zarządzania czasem

– doskonalą ustalanie priorytetów i sposobów ich realizacji

– trenują wykorzystanie asertywności i delegowania obowiązków.

Zarządzanie czasem to również odkrycie tego, co nam go bezpowrotnie pożera, oraz zaplanowanie działań, które pomogą nam przetrwać trudności w realizacji priorytetów.

To nie tylko zarządzanie zasobami, lecz w równym stopniu psychologia naszych działań i tego, co buduje naszą efektywność.

Po szkoleniu Uczestnik:

– potrafi ustalać priorytety i wyznaczać realistyczne działania służące ich osiągnięciu

– zna swoją mapę efektywności, wie, kiedy pracuje najefektywniej, i potrafi dobrać zadania do swojego cyklu dnia/tygodnia/miesiąca

– wie, jak omijać czasowe mielizny, i jak doskonalić dobre nawyki

Zapytaj o to szkolenie: